Astrologie (de uitleg)

  Hier wil ik eigenlijk de basis ingredienten van een horoscoop uitleggen. Zo heeft elke planeet, huis en tekens een betekenis.

  De Planeten
  0  de Zon.
  De Zon is het symbool van het hogere in ons zelf. Als b.v de Zon en de Maan tegenover elkaar staan (volle maan), vindt er een werkelijke strijd plaats tussen het lager en hoger zelf, dit gebeurt vaak door ruzies te maken met onze omgeving om zo de plaats van het hoger en lager zelf te bepalen. Bij nieuwe maan zijn we meer op het innerlijke gericht en dit gaat samen met rust en kalmte, lichaam en geest en ziel en onze ego.
  1  de Maan.
  De Maan is het meest dichtbij staand hemellichaam en reflecteert het ego in ons zelf, in de zin van onze dagelijkse behoeften.
  2  Mercurius.
  Mercurius staat symbool voor het praten en denken .
  3  Venus.
  Venus staat voor de vrouwelijkheid in ons, maar ook de liefde, schoonheid en kunst in ons dagelijks leven.  
  4  Mars.
  De planeet Mars symboliseert het mannelijke in ons maar ook energie, vuur en water.
  Deze 3 planeten staan voor onze dagelijkse persoonlijkheid in deze wereld.
  5  Jupiter.
  Jupiter heeft de functie die ons helpt met ons ego en die aan ons lager zelf succes geeft in de wereld van het uiterlijke.
  6  Saturnus
  Saturnus probeert het ego nu en dan in te laten zien, dat we tot inkeer moeten komen om ons af te remmen, zodat we de stem van het innerlijke geweten kunnen volgen.
  7  Uranus.
  De functie van Uranus is ons inzicht te geven, nadat het geweten heeft gesproken en dat wij daar iets mee moeten gaan doen. Dit gebeurt vaak als een slag bij heldere hemel.
  8  Neptunus.
  Neptunus heeft de functie om er voor te zorgen dat we niet teveel vervreemden als probeert zijn wil op te leggen, want de functie van Neptunus is dat het ons mededogen en medelijden voor anderen en voor ons zelf en ons verleden bijbrengt.
  9  Pluto.
  Pluto is de laatste planeet die we in de astrologie een functie geven.
  Pluto staat voor de wedergeboorte van de nieuwe mens die nu geboren is, het symboliseert het totaal en het voorgoed. Pluto symboliseert de evolutionaire kracht zelf.
  Kernbetekenissen van de tekens
  Ram - beginnen, actie
  a Stier - consolideren, praktisch maken
  b Tweelingen - verbanden leggen, informatie
  c Kreeft - verzorgen, persoonlijk maken
  d Leeuw - eigen maken, creativiteit
  e Maagd - toepassen, ordenen, hulpvaardigheid
  f Weegschaal - samenwerken, relaties
  g Schorpioen - heroriŽnteren, verwerken
  h Boogschutter - enthousiasmeren, uitdragen
  i Steenbok - beheersen, structureren
  j Waterman - relativeren, objectief bekijken
  k Vissen - inleven, accepteren, helen
  Kernbetekenissen van de huizen
  1e Huis  persoonlijkheid / Asc
  2e Huis  bezit en eigenwaarde
  3e Huis  communicatie en contacten
  4e Huis  gevoelswaarden / IC
  5e Huis  zelfbevestiging
  6e Huis  werk en gezondheid
  7e Huis  partners / Desc
  8e Huis  crisis situaties
  9e Huis  zingeving, ontplooiing
  10e Huis maatschappelijke positie / MC
  11e Huis vriendschap
  12e Huis onthechting

  De ingrediŽnten van de horoscoop
  De krachten die zich in het energieveld van de horoscoop voordoen heten planeten, tekens, huizen en aspecten. De tekens en de huizen zeggen iets over de plaats waar een planeet zich aan de hemel bevindt. Een planeet staat altijd in een bepaald teken en in een bepaald huis.

  Planeten - universele natuurkrachten die zowel aan de hemel verschijnen als op aarde werkzaam zijn. Ook Zon en Maan worden voor het gemak planeet genoemd. Als Mars bijvoorbeeld actief is in het veld heerst er onrust, van plagerij, stekelige opmerkingen tot wedijver en ruzie.

  Tekens - de 12 stukken waarin de Dierenriem of Zonnebaan is verdeeld.

  Huizen - de 12 sectoren waarin de windrichtingen zijn verdeeld. De belangrijkste zijn Oost (1e huis), Noord (4e huis), West (7e huis) en Zuid (10e huis). Elk teken en elk huis heeft een eigen specifieke betekenis.

  Aspecten - de onderlinge verhoudingen tussen de planeten. Als er twee recht tegenover elkaar staan,heet dat een oppositie; staan ze naast elkaar dan heet dat een conjunctie.

  De voornaamste kenmerken van een horoscoop.
  Het 'aardse' deel is een vast gegeven. Dit zijn de 12 sectoren of huizen die vanaf de Ascendant - en tegen de klok in - worden genummerd. Je ziet de vier windrichtingen en het zenith en nadir - de punten recht boven en onder je.
  De Dierenriem met de 12 stadia in de baan van de Zon en de planeten (de tekens) liggen er als een krans omheen.
  De Dierenriem komt in het oosten op en draait voortdurend. De rest staat stil.

  Het teken dat bij een huis staat, kleurt de functie van dit huis in; het bepaalt er de sfeer.
  Een Ram Ascendant geeft een avontuurlijke, levenslustige instelling, een Asc Stier geeft een praktische, rustige uitstraling.

  Overeenkomsten tussen planeten, tekens en huizen.
  Bepaalde planeten, tekens en huizen hebben affiniteit met elkaar. De Zon voelt zich goed thuis in het teken Leeuw en het vijfde huis van de horoscoop. Hij kan zich daar maximaal ontplooien.
  Er is natuurlijk ook een rijtje te maken van tekens en huizen waar bepaalde planeten meer moeite hebben om tot hun recht te komen.

  De oude astrologen waren daarin nogal zwart-wit. Een planeet staat sterk of hij staat zwak. Het opmerkelijke is natuurlijk dat je in de horoscopen van bekende mensen juist zo'n 'zwak geplaatste' of zelfs 'beschadigde' planeet ziet als aanduider voor het specifieke talent waarmee iemand beroemd geworden is. De planeet - het stuk van jezelf - waar je moeite mee hebt zal misschien juist daardoor uit kunnen groeien tot een kracht.

  Maar, de overeenkomsten tussen de energie van planeten, tekens en huizen is wel zo gemakkelijk om al die verschillende factoren wat bij elkaar te brengen.
  Handig om te weten dat het eerste huis, het teken Ram en de planeet Mars tot eenzelfde categorie behoren. Sommige planeten horen bij meer dan ťťn categorie.

  Pagina gewijzigd : 01-11-2020  Ga verder met het tekeningen horscoopwiel